5 - 1.kapitola

4. října 2006 v 15:30 | Querida |  5.díl - Zkoušky smrti
Rozsáhlá jeskyně známá jako hala Khledona Lurta byla skoro prázdná.Kromě těch, kdo seděli u mě - Gavnera, Kurdy a Harkata - tu byl jen jeden upír, který seděl opodál a usrkával z hrnku slabší pivo a falešně si pískal.
Uplynuly zhruba 4 hodiny od té chvíle, co jsem se dozvěděl, že budu muset podstoupit Zkoušky. Pořád jsem toho o nich moc nevěděl, ale soudě podle zachmuřených tváří mých společníků, a podle toho, co jsem slyšel, moje šance na vítězství byly více než slabé.
Zatímco Gavner a Kurda si něco mumlali na téma mých Zkoušek, studoval jsem Harkata, s kterým jsem se poslední dobou moc neviděl (byl odveden do Knížecí Síně, kde odpovídal na otázky). Měl svou obvyklou modrou róbu, ale tentokrát měl staženou kapuci, protože neschovával svůj šedivý, zjizvený a takový zmuchlaný obličej. Harkat neměl nos, a jeho uši byly schované pod kůží. Měl 2 velké, zelené oči na vrcholku hlavy. Jeho pusa byla plná ostrých zubů. Normální vzduch pro něj byl jedovatý - proto nosil speciální roušku, která ho držela naživu. Stáhnul si jí na bradu, když mluvil nebo jedl, jinak jí měl nataženou. Harkat býval člověkem, ale zemřel a dostal šanci žít v tomhle tělě podepsáním smlouvy a panem Sudem. Nepamatoval si, kdo byl, ani jakou smlouvu podepsal.
Harkat nesl knížatům zprávu od pana Sudda, že se blíží noc Pána Vampýrů. Pán Vampýrů je mystický tvor, jehož návrat bude signálem začátkem války mezi upíry a vampýry, kterou - dle slov pana Sudda - vyhrají vampýři, a postupem času úplně zničí upíry.
Harkat si všiml mého pohledu a sundal si masku a řekl,""Viděl jsi...hodně...síní?"
"Hodně z nich," odpověděl jsem.
"Musíš mě ...vzít...na prohlídku."
"Darren nebude mít moc času na prohlídky," povzdechl si smutně Kurda." Ne s těmi Zkouškami, na které se musí připraovat."
"Řekněte mi víc ohledně těch Zkoušek," řekl jsem.
"Zkoušky smrti jsou součástí upířích historie, žádný upír si přesně nepamatuje jejich začátek,"řekl mi Gavner.
Gavner Zurč je upíří generál. Je trochu tělnatý, má krátké hnědé vlasy a zjizvený, ošlehaný obličej. Pan Hroozley si ho často dobírá kvůli funění a chrápání."V dávných nocích byly přítomny při každé radě,"pokračoval," a každý upír je musel podstoupit,i když už je předtím udělal mnohokrát."
"Asi před tisíci lety byly zkoušky přepracované.Tehdy přibližně začínali být voleni generálové. Předtím existovali jen knížata a obyčejní upíři. Od těch dob museli podstupovat zkoušky jen ti, kdo si přáli být generály. Mnoho obyčejných upírů je zkusilo, i když se generály stát nechtěli - aby získali respekt - ale nemuseli."
"Tomu nerozumím," řekl jsem."Myslel jsem, že pokud uděláte Zkoušky, automaticky se stanete generálem."
"Ne," odpověděl Kurda místo Gavnera a projel si rukou blond vlasy. Kurda nebyl tak svalnatý jako ostatní upíři - sázel spíš na myšlení - a měl mnohem míň jizev než ostatní, až na 3 malé skrábance na levé tváři, označení od vampýrů (Kurdův sen je sjednotit upíry a vampýry, a strávil s oběma stranami mnoho času)."Zkoušky jsou jen první test pro budoucí generály. Po nich ještě následují testy síly, vytrvalosti a moudrosti. Zvládnutí zkoušek jen znamená, že jsi upír v dobrém postavení."
V dobrém postavení, to byla fráze,kterou už jsem slyšel hodněkrát. Respekt a čest byly pro upíry životně důležité. Pokud jste upír v dobrém postavení, znamená to, že si vás ostatní upíři váží.
"A co se děje při Zkouškách?" zeptal jsem se.
"Je mnoho různých testů," navázal opět Gavner na Kurdu." Musíš jich splnit pět. Jsou vybrány náhodně, jedna po druhé. Škála je široká - od boje s divočákem přes šplhání na strmou horu po plazení v jámě naplněné hady."
"Hady?" zeptal jsem se alarmovaně. Můj nejlepší kamarád z panoptika - Evra Von - choval obrovského hada, s kterým jsem se naučil žít, ale nikdy jsem ho neměl rád. Z hadů mi běhal mráz po zádech.
"V Darrenových zkouškách nebudou žádní hadi,"řekl Kurda." Náš poslední chovatel hadů zemřel před 9 lety a ještě jsme nenašli nového. Pořád tu máme pár hadů, ale nenaplní ani vanu, natoý jámu."
"Zkoušky se plní jednu noc po druhé,"řekl Gavner."Máš mezi nimi povolený den odpočinku. Takže buď obzvlášť opatrný na začátku - jestli se brzo zraníš, nebudeme mít moc času, abychom tě dali do pořádku."
"Vlastně by v tomhle mohl mít štěstí,"přemítal Kurda."Festival Nemrtvých je téměř před námi."
"Co to je?" zeptal jsem se.
"Když konečně dorazí na radu všichni upíři, co měli, oslavujeme to obrovskou hostinou,"vysvětlil Kurda."Před pár noci jsme použili kámen krve, abychom našli opozdilce, a na cestě už jsou jenom 3. Když dorazí poslední, Festival začne a v průběhu 3 dnů a nocí se nesmí konat žádná oficiální záležitost."
"To je pravda," řekl Gavner."Když začne Festival během tvých zkoušek, získáš 3 noční odpočínek. To by byl vítaný bonus."
"Pokud to opozdilci stihnou včas," poznamenal Kurda ponuře.
Kurda vypadal, jako by mi nedával moc velkou šanci na úspěch."Proč jste si tak jistý, že to nezvládnu?" zeptal jsem se.
"To není, že bych si myslel, že jsi neschopný,"řekl Kurda."Jsi jen moc mladý a nezkušený. Kromě toho, že jsi fyzicky nepřipravený, nemáš čas na přípravu různých odvětví. Byl jsi k tomu přinucen, a to není fér."
"Pořád tak narážíš na spravedlnost?" ozval se někdo za námi - pan Hroozley. Seba Nil - ubytovatel v upíří hoře - byl s ním. Oba dva si sedli a pozdravili nás tichým kývnutím hlavy.
"Moc rychle jsi souhlasil se zkouškami, Lartene," řekl Kurda nesouhlasně."Nemyslíš, že jsi to měl Darrenovi vysvětlit podrobněji? Vždyť ani nevěděl, že prohra znamená jistou smrt!"
"Je to pravda?" zeptal se mě pan Hroozley.
Kývl jsem."Myslel jsem, že to můžu ukončit, když to nepůjde."
"Aha. Měl jsem ti to vysvětlit jasněji. Moje chyba."
"Na to je teď trochu pozdě," zafuněl Kurda.
"To je jedno," řekl pan Hroozley."Stál bych si za svým rozhodnutím. Byla to choulostivá situace.Byla chyba zasvětit Darrena krví - to se nedalo popřít. Bylo důleřité, aby někdo očistil naše jména. Kdybych měl na výběr, podstoupil bych ty zkoušky sám, ale knížata vybrali Darrena. A jejich slovo, alespoň co já vím, je svaté."
"Kromě toho," dodal Seba Nil," jsme od prohry daleko. Hned, jakmile jsem se dozvěděl novinky, pospíchal jsem do knížecí síně a dovolal se starého a téměř zapomenutého Období Příprav."
"A to je co?" zeptal se Gavner.
"Před časem generálů," vysvětloval Seba," upíři se nepřipravovali roky na zkoušky. Většinou je podstoupili okamžitě a měli na přípravu noc a den. To byl čas na přípravy. Mnoho jich ignorovalo Období Příprav - zvláště ti, kteří již zkoušky někdy podstoupili - ale nebyla žádná hanba ho přijmout."
"O tom pravidle jsem nikdy neslyšel," řekl Gavner.
"Já ano," řekl Kurda."Ale nikdy jsem nad ním nepřemýšlel. Pořád platí? Nebylo použito asi 1000 let."
"Jen protože to není populární neznamená, že neplatí," pokrčil rameny Seba. "Období Příprav nebylo nikdy formálně zrušeno. Vzhledem k Darrenově zvláštnímu případu jsem šel za knížaty a zeptal se, jestli by ho mohl Darren využít. Mika protestoval, samozřejmě - ten upír byl stvořen k protestování - ale Paris ho zklidnil."
"Takže má Darren 24 hodin, aby se připravil na každou zkoušku,"řekl pan Hroozley."A 24 hodin, aby se poté zotavil - což nám dává 48 hodinovou mezeru mezi každou zkouškou."
"To je dobrá zpráva," řekl Gavner a trochu se rozzářil.
"A je toho ještě víc,"řekl pan Hroozley. "Požádali jsme knížata, aby vybrali nějaké méně obtížně zkoušky, ty, které jsou podle jejich mínění pro Darrena tak akorát."
"Myslel jsem, že jsi říkal, že se nebudeš prosit o laskavosti," poznamenal Gavner s úšklebkem.
"A to jsem ani nedělal," odpověděl pan Hroozley."Jen jsem se zeptal knížat, jestli by svá rozhodnutí mohli zvážit.Je nesmysl chtít po slepci, aby maloval, nebo po němém člověku aby zpíval. A taky by byl nesmysl, kdyby poloupír soutěžil s plným upírem. Zůstalo mnoho zkoušek, ale ty, které by byly pro Darrena jednoduše nemožné, byly vyškrtnuty."
"Pořád tvrdím, že je to nefér," stěžoval si Kurda. Stál tváří v tvář Sebovi. "Njesou tu ještě nějaké zákony, které bychom mohli využít? Třeba něco o tom, že se nesmí zúčastnit děti, nebo aspoň že nemohou být zabity, pokud neuspějí?""Obávám se, že ne," odpověděl Seba." Jediní upíři, kteří nemohou být při neúspěchu zabiti, jsou knížata. Ostatní jsou hodnoceni stejně."
"Proč by měli knížata podstupovat zkoušky?" zeptal jsem se.
"Před dávnými časy se je museli udělat na radě úplně všichni," řekl Seba. "Někteří z knížat si je čas od času vyzkouší i dnes, pokud chtějí dokázat, že na to pořád mají. Každopádně je zakázané, aby upír zabil knížete, takže pokud kníže neuspěje a během zkoušky nezemře, nikdo mu život nevezme."
"A co se v tom případě stane?"
"Mockrát se to nestalo," odpověděl Seba."V těch pár případech, co znám, tak se knížata rozhodli opustit Upíří Horu a zemřít v divočině. Jenom jeden - Fredor Morsh - se vrátil na své místo v knížecí síni. To bylo v dobách, kdy se odtrhli vampýři a my potřebovali všechny vůdce. Když krize skončila, opustil nás a vydal se za svou záhubou."
"Pojď," zvedl se pan Hroozley a zazíval."Jsem unavený. Je čas se vyspat."
"Podle mě asi neusnu," řekl jsem.
"Budeš muset," zavrčel."Odpočinek je nezbytný, abys zvládl ty Zkoušky. Musíš mít všechnu energii."
"OK," povzdechl jsem si a následoval ho. Harkat si stoupnul taky."Uvidíme se zítra," otočil jsem se k ostatním upírům a oni mi jen temně kývli na pozdrav.
V mém pokoji jsem se snažil lehnout si v síti co nejpohodlněji - většina upírů spí v rakvích, ale já je nemůžu vystát - zatímco se Harkat škrábal do té své.
Trvalo to celé věky, než jsem usnul, ale i když jsem nechtěl spát celý den, aspoň jsem pak měl čistou hlavu, když nadešla noc a byl čas se dostavit do knížecí síně, abych se dozvěděl něco o své první zkoušce.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Alliska Alliska | E-mail | Web | 28. ledna 2007 v 11:24 | Reagovat

začíná to dobře..jako všechny díly:-)

2 smailling smailling | Web | 10. dubna 2007 v 16:09 | Reagovat

krááásnej blog!!!!  Kdes sehnala překlad 6.,7., a 8. dílu....?

3 Darren Shan Darren Shan | 26. dubna 2007 v 12:20 | Reagovat

Kdyby něco.Porušuješ autorský práva!!!!!!!!!! Jestli ti na to někdo příjde,múžeš se rovnou se svím "krásným" blogem rozloučit,kdyby se potom zjistila tvá pravá identita možná tě čeká aj pěkně tučná pokuta.

4 Evra Fon Evra Fon | 26. dubna 2007 v 12:22 | Reagovat

jo,Darren má pravdu zveřejňovat celý knížky na netu je nezákoný předpokládám (a myslim že správně) že nejsi plnoletá a tak by z toho měli problémy spíš tvoji rodiče,a to bys přece nechtěla!!!!!NE snad????

5 Evra Fon Evra Fon | 26. dubna 2007 v 12:24 | Reagovat

pokud tyhle komentáře smažeš,nijak si nepomůžeš,bude to jenom nechápání skutečnosti že je to všechno nezákoný....

6 Darren Shan Darren Shan | 26. dubna 2007 v 12:25 | Reagovat

Jestli chceš (aj jestli nechceš) můžu ti klidně pravidla autorských práv schrnout:Je zakázáno kdekoli zveřejňovatknihu,bez zakoupení s autorských práv,kromě krátkýchpasáží či výnňatků.

7 kuna kuna | E-mail | 17. května 2007 v 13:15 | Reagovat

Daren ma pravdu

8 Iky Iky | 24. května 2007 v 12:31 | Reagovat

Lampy co na tom dyt je to skvelej blog..NE???

9 Kosťa Kosťa | 22. června 2007 v 19:12 | Reagovat

Je to pravda, ale mně je to buřt. xD

10 Fido Fido | 10. července 2007 v 11:51 | Reagovat

Darrene nerikam ze nemas pravdu ale tenhle blok je proste nej tak proc to kazit

11 Luca Luca | Web | 3. srpna 2007 v 8:39 | Reagovat

já jsem ráda že to zveřejnila, protože tuhle knihu nemohu sehnat, tak si jí mužou přečíst a ke všemu, proč by ti lidi koukaly do všech blogů jestli náhodou nenajdou zveřejněnou knihu, to je přece nesmysl!!!!!!!!!!

12 Ajuška Ajuška | 25. října 2007 v 16:59 | Reagovat

Super blog!!! Nechtěla bys sem ještě šoupnout 4. díl?

13 Katherin Katherin | 18. listopadu 2007 v 14:59 | Reagovat

Darren Shan a Evra Fon: trhněte si PRDELÍ!!! KDYBY NEBYLO JÍ-MAJITELKY BLOGU- TAK BYCH TŘEBA VŮBEC NEVĚDĚLA ŽE JE 11 DÁL ATD. A NAVÍC NEMŮŽU SEHNAT 5 DÍL ANI 6 NEBO 7. TAGŽE SE JEDNODUŠE VYLIŽTE PRDEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A KDYŽ MÁTE TAKOVÁ HNUSNÝ, MOŽNÁ OPRÁVNĚNÍ POZNÁMKY-TO JE MI UPRDELE, TAK SEM NELEZTEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HAJZLOVÉ ******!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 Katherin Katherin | 18. listopadu 2007 v 15:00 | Reagovat

A S TĚMA AOUTORSKEJMA PRÁVAMA DĚTE VY VÍTE KAM!!!!!!!!!!

15 Rachell Rachell | 28. dubna 2009 v 19:54 | Reagovat

myslím že tady někdo trpí samomluvou protože "darren shan" a "evra fon" nejsou ani náhodou to co psajíale jenom závistivý nuly :-l

16 Míša Míša | 26. května 2009 v 18:56 | Reagovat

A podle mích informací je toto neoficiání fanouškovský překlad a takové jsou dovolené!!

17 lexa lexa | 23. září 2009 v 18:06 | Reagovat

mas dobry blog fakt!!!!!!!!

18 Barýs Barýs | 1. října 2009 v 18:35 | Reagovat

Porušuješ autorský práva, ale myslím že nejsi jediná. Kdo z nás si třeba nepůjčil film od kámoše aby ho nemusel kupovat, nebo si nepůjčil knihu, protože nechtěl čekat a další výtisk?

19 barchettka barchettka | Web | 27. dubna 2010 v 21:02 | Reagovat

Děkuju ti za knihu, určitě ji celou stáhnu a přečtu!! :)
Ale viz výše mají boužel pravdu, takže být tebou zvolím jinou cestu - například posílání knihy zájemcům na email, chápu, že je to náročnější a taky to žere víc čsu, ale jestliže jsi opsala všechny tyhle knihy, hádám, že jsi trpělivá dost ;) Ještě jednou děkuju, dočetla jsem kdysi přesně první 4 díly :)

20 martin martin | 9. února 2011 v 20:01 | Reagovat

som rad ze tu zverejnila vsetky knihy je to super citanie a mala trpezlivost to opisovat to je super ale chybaju mi tu aj ine knihy ako je deltora a tak lebo aj tie su dobre

21 HanisShka HanisShka | 18. října 2011 v 23:19 | Reagovat

Náhodou tohle je jediný blog, kam jdu, když zrovna nemám ty knížky po ruce. I já vím, že tohle je porušování autorských práv. Ale kdo to dneska nedělá? Navíc více jak 95% lidí, co to tu našli, jsou rádi, že je někdo porušuje :))

22 HanisShka HanisShka | 18. října 2011 v 23:20 | Reagovat

[19]: I to je nezákonné a myslím, že ještě horší, než když to zveřejní takhle. Tady může připsat, že to dělá jen pro vlastní dobro, pro vlastní účely a že nepočítá s tím, že to někdo přečte - i když je to nesmyslný. naopak když to bude vědomně rozesílat e-mailem, bude to podle mě horší :) teda jen co se týče viditelného porušování A.P.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.